دستمال توالت پاپیا 2 عددی
دستمال توالت پاپیا 4 لایه بسته 2 عددی